Erityisliikunta

Erityisliikunta ja soveltava liikunta ovat käsitteitä, jotka kuvaavat niiden ihmisten ja ryhmien liikunnan suunnittelua ja toteutusta, joilla on iästä, vammasta, tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Näistä johtuen toimintakyky on rajoittunut, osallistumisen edellytykset ovat vähentyneet, tai onnettomuuksien riski liikkuessa lisääntynyt. Osallistumista saattavat rajoittaa myös turhat ympäristön aiheuttamat rajoitukset, ennakkoluulot tai apuvälineiden puute.

Erityisliikunnan ammattilaisia ovat erityisliikunnanopettajat ja erityisliikunnanohjaajat, sekä siihen perehtyneet fysioterapeutit. Kenen ammattitaito parhaiten palvelee kussakin tapauksessa, riippuu yksittäisen ongelman luonteesta. Oleellista on ammattilaisen koulutus, kokemus ja kyky ymmärtää erityistarpeen luonne. Tärkeätä laadukkaan palvelun toteutumiselle on se, että osataan kommunikoida asiakkaan kanssa, sekä tehdä yhteistyötä liikunnan, terveydenhuollon ja lääketieteen ammattilaisten kesken.

Centaurion Oy:ssä tätä yhteistyötä toteutetaan päivittäin, ja henkilöstöllä on tietotaitoa kasvusta, motorisesta kehityksestä, vammoista ja sairauksista, kuntoutuksesta, liikunnan erityiskysymyksistä ja liikuntakasvatuksesta. Toimivan verkoston avulla on mahdollista palvella laaja-alaisesti asiakaskuntaa ja auttaa erilaisten liikunnallisten toimintojen pariin.


Keskeisiä osaamisalueita ja palveluja:

  • Luennot ja koulutuskokonaisuudet soveltavan liikunnanopetuksen ja erityisliikunnan alueelta.
  • Erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten liikunnan suunnittelu ja huoltajien konsultointi. Tavoitteena on esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien kartoitus ja keinona yksilöllinen ohjaus. Eritysosaamisalueena CP-vammaan liittyvät kysymykset ja vahvuutena autisminkirjon asiakkaat ja yleensäkin neurologiataustaiset pitkäaikaissairaudet.
  • Liikuntavammaisen lapsen tai nuoren lajiharjoittelu esimerkiksi luistelu, keilaus, hiihto ja golf.
  •  Liikuntavammainen tai näkövammainen lapsi ryhmässä: ohjaajan tai opettajan konsultointi, soveltava liikunta ja liikunnanopetuksen konsultointi.
  •  Erityisliikunnan järjestämisen konsultointi: esimerkiksi liikuntalajit, välineet, apuvälineet, tapahtumat, leirit, matkat.
  • Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaaminen ja pedagogiikka liikunnan ja vapaa-ajan viitekehyksessä.   
  • Ikääntyvien henkilöiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden aikuisten liikunnan suunnittelu, jossa päätavoitteena on itsenäisen liikkumiskyvyn kehittäminen tai ylläpito. Keinoina ovat esimerkiksi lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävät harjoitukset. Palveluun kuuluvat toteutuspaikkojen kartoitus ja ohjaus sopiviin toiminnallisiin virkistäviin harjoituksiin ja harrastuksiin yksin tai ryhmissä.

Yhteydenotot: Markku Honkavaara