Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Se on toimintaterapeutin ja asiakkaan välistä kuntoutustavoitteen mukaista yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Toimintaterapiassa kehitetään niitä taitoja, joita ihminen tarvitsee arjessaan, mutta jotka ovat sairauden, vamman tai elämäntilanteen takia heikentyneet. Tavoitteena on edistää ihmisen omatoimisuutta ja toimintakykyä, sekä lisätä valmiuksia osallistua ja tehdä elämään kuuluvia valintoja.Tavoitteet ja menetelmät asetetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Terapiakerrat voivat toteutua vastaanotto- tai kotikäynteinä. 

Toimintaterapia-asiakkaamme ovat pääsääntöisesti lapsia ja nuoria. Neuvottelemme myös aikuisasiakkaiden kanssa mahdollisuudesta järjestää toimintaterapiaa.

Uudet terapiatilamme sijaitsevat hevostallin välittömässä läheisyydessä, joten vastaanottokäynneillä on myös mahdollista hyödyntää talliympäristön toimintoja osana toimintaterapiaa, kun se on asiakkaan kuntoutusvoitteiden kannalta perusteltua.


Toimintaterapeuttimme Tatiana Peräoja toimii myös ratsastusterapeuttina. 

Ratsastusterapiaan hakeudutaan omana terapiamuotonaan. HUS:n toimintaterapia-asiakkaat voivat saada lähetteen "hevosavusteiseen toimintaterapiaan".