Ratsastusterapia taustakuva3

Ratsastusterapia on vaikeavammaisille Kelan korvaama terapiamuoto, johon lähete määrätään kuntoutuksesta vastaavasta yksiköstä. Se on ratsastusterapeutti-koulutuksen saaneen fysio- tai toimintaterapeutin antamaa kuntoutusta hevosta apuna käyttäen. Ratsastusterapia on yksilöterapiaa ja eroaa vammaisratsastuksesta, joka on harrastustoimintaa ratsastuksenohjaajan johdolla. Ratsastusterapiasta saa tarkempaa tietoa esimerkiksi Suomen Ratsastusterapeutit ry:n kotisivuilta.

Kelan ja HUS:n Fysio- sekä toimintaterapia-asiakkaat voivat saada lähetteen ratsastusterapiaan, ja myös kunnat voivat antaa maksusitoumuksia siihen. 

Centaurion Oy:n ratsastusterapia toteutetaan upealla yksityisellä Aurinkotallilla Puistolassa. Centaurion Oy:ssä työskentelee kolme ratsastusterapeuttia: Anne Rautio-Honkavaara, Nina Wilenius ja Tatiana Peräoja. Kuntoutustoiminnasta vastaava fysioterapeutti (NDT-Bobath) Anne Rautio-Honkavaara on toiminut ratsastusterapeuttina vuodesta 1993 lähtien. Hän on toiminut Suomen ratsastusterapeuttikoulutuksessa kouluttajana vuodesta 1996 Ypäjän Hevosopistossa (ja on ollut aiemmin pitkään Suomen Ratsastusterapeutit ry:n hallituksen jäsenenä).

Centaurion Oy:llä on käytössään kolme omaa terapiaan koulutettua hevosta ja asianmukaiset apuvälineet. Aurinkotalli maneeseineen ja ympäristöineen tarjoaa erinomaiset olosuhteet laadukkaan ja turvallisen ratsastusterapian toteuttamiseen. Aurinkotalli on v. 2014 valmistunut upea yksityistalli, jossa ei ole ratsastuskoulutoimintaa. Se tarjoaa mahdollisuuden käydä ratsastamassa rauhallisissa olosuhteissa. 

Centaurion Oy:n asiakkaina on pääasiassa lapsia, nuoria, ja aikuisia joilla on hermostoperäinen liikuntaelimistön vamma tai sairaus, kuten esimerkiksi lihasdystrofia, CP tai MS. Asiakaskuntaamme kuuluu myös lapsia ja nuoria joilla on autismin kirjoon liittyvä diagnoosi tai vaikea näkövamma. Toimintaterapeuttimme vastaanottaa lapsia ja nuoria myös psykiatrisen kuntoutuksen piiristä. Centaurion on suunnitellut ja toteuttanut ratsastusterapiaa myös aikuisille mielenterveyskuntoutujille yhteistyössä Mielenterveyden keskusliitto ry:n kanssa.


taustakuva1

Vaikka asiakkaamme yleensä tulevat Kelan ja HUS:in maksusitoumuksilla, neuvottelemme myös mahdollisuuksien mukaan yksityisten asiakkaiden ja muiden tahojen kanssa kuntoutuksen järjestämisestä.