Fysioterapia Ksis1


Centaurion Oy:n erityisosaamisena on neurologinen fysioterapia ja imeväisikäisten terapia. Asiakkainamme on pääasiassa lapsia, nuoria, ja aikuisia, joilla on hermostoperäinen liikuntaelimistön vamma tai sairaus, kuten esimerkiksi lihasdystrofia, CP, MS tai traumaperäinen ongelma. Näkövammaiset ovat myös tyypillisiä kuntotujiamme.

Kuntoutustoiminnasta vastaava fysioterapeutti (NDT-Bobath) Anne Rautio-Honkavaara on toiminut fysioterapeuttina ja ratsastusterapeuttina vuodesta 1993. Hän on myös kouluttaa neurologiseen kuntoutukseen erikoistuvia terapeutteja ja on ollut rastsastusterapiakoulutuksen suunnittelijana ja vastaavana kouluttajana yli kaksikymmentä vuotta.


KsisAk1
Toimintamme keskeisenä periaatteena on yhteistyö asiakkaiden kanssa, sekä perheiden tukeminen ja ohjaus lasten kuntoutusasioissa. Työskentelemme moniammatillisesti ja tiiviissä yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa.

Centaurion Oy tarjoaa fysioterapiaa kotikäynteinä, tai vastaanottokäynteinä hienoissa uusissa terapiatiloissa Puistolassa. Vastaanotolla on kahdessa eri kerroksessa runsaasti tilaa tehdä monipuolisia motivoivia liikunnallisia harjoitteita. Paikat mahdollistavat esimerkiksi porraskävelyn harjoittelun turvallisesti kunnon portaissa sisätiloissa kerrosten välillä. Välineet koostuvat trampoliinista ja kuntoiluvälineistä erilaisiin kiipeily-, riippumis- ja keinumispaikkoihin. Keittiötila on myös suunniteltu kuntoutusharjoitteluun.

Terapia pyritään toteuttamaan kuntoutujalle tavoitteellisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Mahdollisuus on esimerkiksi kuntosalikäynteihin ja uimiseen näihin liikuntamuotoihin perehtyneen terapeutin kanssa. Kun liikuntalajeja käytetään osana kuntoutusta, suunnittelu voidaan tehdä yhteistyössä erityisliikunnnanopettaja Markku Honkavaaran kanssa.


Ksis2


Vaikka asiakkaamme pääasiassa tulevat Kelan maksusitoumuksilla neuvottelemme myös mahdolli-suuksien mukaan yksityisten asiakkaiden ja muiden tahojen kanssa kuntoutuksen järjestämisestä.