Koulutus

Centaurion Oy tarjoaa koulutusta eri alueilla, joissa ammattilaisten tarvitsee ottaa huomioon erityisryhmät kuten pienet lapset, vanhukset tai liikuntarajoitteiset ja aistivammaiset ihmiset.  Tällaista tietotaitoa voidaan tarvita rakentamisen tai tapahtumien suunnittelussa, työpaikalla, koulussa, kotona taikka liikuntapaikoilla ja harrastustoiminnassa. Koulutuksista vastaavat pääsääntöisesti Markku Honkavaara ja Anne Rautio-Honkavaara.

Osaamisemme perustana on ammatillisten koulutusten lisäksi yli kahdenkymmenenviiden vuoden käytännön kokemus työstä lasten ja aikuisten parissa, joilla on eriasteisia iästä, sairaudesta tai vammasta johtuvia toiminnallisia erityistarpeita. Lukuisat tehtävät kouluttajina, sekä kokemus aikuiskoulutuksen suunnittelusta ja organisoinnista luovat edellytykset sille, että voimme tarjota palveluna osaamistamme käyttöönne. Toimiva verkostomme alan eri osaajiin on tärkeää onnistuneiden koulutusratkaisujen tukena.

Koulutusta, luentoja tai suunnitteluapua tarjotaan esimerkiksi:

  • Kouluille erityisliikunnan tai soveltavan liikunnan opetuksen organisointiin ja yksilöllisiin opetus- ja sisältöratkaisuihin.
  • Oppilaitoksille, joissa käsitellään vammaisuutta, vauvojen motorista kehitystä, soveltavaa liikuntaa, neurologista fysioterapiaa, ratsastusterapiaa, taikka halutaan tietoa kuntoutuksesta tai erityisliikunnasta tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.
  • Koulutus- ja projektisuunnitteluun.
  • Yhteisöille, joiden tarvitsee ottaa huomioon erityisryhmät toiminnassa tai suunnittelussa.
  • Tyonantajille tai oppilaitoksille, jotka haluavat parantaa liikuntavammaisen työntekijän tai opiskelijan työnteon edellytyksiä.