Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta fysioterapia- ja kuntoutusalalla, sekä vammaisten lasten parissa toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Työnohjauksen ensisijaisena tarkoituksena on luoda uusia mahdollisuuksia yksilölliseen ammatilliseen kehittymiseen ja työyhteisöjen toimintojen tehostamiseen. Sen avulla voidaan ratkaista myös asiakastyössä tai työyhteisössä vastaantulevia kysymyksiä, ongelmakohtia ja ristiriitoja.

Keskeinen menetelmä on vuorovaikutuksellinen keskustelu yksilöllisesti tai pienryhmissä koulutetun työnohjaajan johdolla. Kohteena on etenkin työhön, työrooliin, ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten, tunteiden sekä mielikuvien tutkiminen ja jäsentäminen. Työnohjauksessa keskustellaan luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä.

Työnohjaajallamme fysioterapeutti Anne Rautio-Honkavaaralla on työnohjaajakoulutuksen (rekisteröity työnohjaaja) lisäksi yli 25 vuoden kokemus kuntoutuksesta ja yhteistyöstä opetus-, hoito- ja hoiva-alojen henkilöstöjen kanssa.