Henkilöstö

Anne Rautio-Honkavaara

Fysioterapeutti (NDT-Bobath), Ratsastusterapeutti, Vauvaterapeutti, Työnohjaaja (rekisteröity / työnohjaajat ry)

Vastannut kuntoutustoiminnastamme vuodesta 1993. Koulutukseltaan Anne on fysioterapeutti (NDT-Bobath) ja ratsastusterapeutti. Hän on toiminut fysioterapeuttina vuodesta 1992 ja ratsastusterapeuttina vuodesta 1993. Lisäksi hänellä on NDT-Bobath vauvaterapia- (1998) sekä työnohjaajakoulutus (2004). Vauvaikäisten motoriikan testaukseen liittyvän TIMP -koulutuksen hän suoritti 2008. Anne on valmistunut syksyllä 2020 neurologisen kuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen NDT-Bobath kouluttajaksi.

Vuodesta 1996 lähtien hän on toiminut yhtenä ratsastusterapiakoulutuksen suunnittelijana ja kouluttajana Ypäjän Hevosopistossa. Anne on ollut pikään Suomen Ratsastusterapeutit ry:n hallituksen jäsen. Tällä hetkellä hän ei ole hallitusvastuussa, mutta on sen yhteyshenkilö KELA:n kuntoutustyöryhmään. Hän on kirjoittanut ratsastusterapiasta "Uusi Erityisliikunta" (Mälkiä & Rintala) kirjaan.

 

Nina Wilenius

Fysioterapeutti (NDT-Bobath), Ratsastusterapeutti, Vauvaterapeutti

Valmistui joulukuussa 2000 fysioterapeutiksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Aloitti Centaurion Oy:ssä heti valmistumisensa jälkeen fysioterapeuttina ja myös ratsastusterapia-avustajana. Nina valmistui itse ratsastusterapeutiksi 2007 ja on tehnyt ratsastusterapiaa siitä lähtien. Lisäksi hänellä on NDT-Bobath vauvaterapiakoulutus (2008). Ninalla on myös urheiluhierojan, sekä kuntosaliohjaajan koulutukset. Nina on toteuttanut fysioterapiaa kuntosalilla liikuntavammaisten lasten kanssa. Nina valmistui NDT-Bobath terapeutiksi keväällä 2009.

 

Tatiana Peräoja

Toimintaterapeutti, Ratsastusterapeutti, Sosionomi, Hevostoiminnan ohjaaja

Toteuttaa Centaurion Oy:ssä ratsastusterapiaa. Valmistui sosionomiksi Diakonia AMK:sta 2009. Valmistui v. 2015 toimintaterapeutiksi ja ratsastusterapeutiksi. Tatianalla on paljon kokemusta myös kuntouttavan työtoiminnan ohjaamisesta ja psykiatrisen kuntoutuksen asiakkaiden kohtaamisesta. Tatiana on suorittanut psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot Helsingin yliopistossa 2019-2020 (30 op).

Johanna Vija

Fysioterapeutti, Tanssi- ja Liiketerapeutti (MA), psykoterapeuttinen kuntoutus

Johanna on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2005 Helsingin Ammattikorkeakoulusta ja on erikoistunut Psykomotoriseen kuntoutukseen (Metropolia 2008). Johanna on työskennellyt mm. autismin kirjon henkilöiden, mielenterveys kuntoutujien ja vakavasti traumatisoituneiden parissa. Johanna on erikoistunut myös tanssi-liiketerapiaan, josta hänellä on perusopinnot Jyväskylän AMK:sta (30 op, 2009) ja Tanssi-liiketerapeutin ammattitutkinto (Master of Arts) Lontoon Goldsmiths University'stä. Parhaillaan Johanna opiskelee psykoterapeuttiksi erikoistuen vakaviin kiintymyssuhde traumoihin. Johanna on kiinnostunut kehon ja mielen yhteydestä sekä luovuuden ja leikin mahdollisuuksista vuorovaikutuksen ja kasvamisen tukena. Johanna käyttää avarakatseisesti työssään liikettä, musiikkia, kehollisia harjoituksia ja symbolista työskentelyä sekä puhetta asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeiden mukaan. 

Paula Marila

Hevosten hoitaja, Ratsastusterapia-avustaja

Paula on suorittanut Hevosten Hoitajan ammattitutkinnon (valmistumisvuosi 2023). Hän on harrastanut pienestä pitäen hevosten hoitoa ja ratsastusta. Hän on pitkään vastannut myös oman hevosensa hoidosta ja ratsastamisesta. Paula on tehnyt hevosen hoitajan ja ratsastusterapia-avustajan töitä Centaurionin palveluksessa jo 1.1.2014 alkaen, ja hän siis tuntee hienot terapiahevosemme erinomaisesti.

Markku Honkavaara

Liikuntatieteiden Maisteri, Erityisliikunnaopettaja 

Centaurion Oy:n toimitusjohtaja ja sen perustaja yhdessä Anne Rautio-Honkavaaran kanssa. Koulutukseltaan Liikuntatieteiden Maisteri, ja on erikoistunut erityisryhmien liikunnan opetukseen (European Master's Degree in Adapted Physical Activity, Jyväskylän Yliopisto ja Leuvenin Yliopisto). Hänellä on suoritettu tutkijakoulutus "Movement Studies in Disability" tohtoriohjelmassa Oregon State University:ssä (USA). Työn alla on tohtorin (Ph.D.) väitöskirjatutkimus, jonka aiheena on ratsastusterapian vaikutus CP-lapsen motoriikkaan.

 • Erityisliikunnanopettajana ja lehtorina Ruskeasuon Koulussa 1994-2005.
 • Projektipäällikkönä ja kouluttajana  (1998-1999, Jyväskylän Yliopisto) "Koululiikuntaa kaikille" soveltavan liikunnanopetuksen kehittämishankkeessa (Opetushallituksen ja Opetusministeriön rahoittama valtakunnallinen hanke).
 • Suunnittelijana, asiantuntijana ja kouluttajana erityisopetuksen täydennyskoulutushankkeessa  "Erilainen Oppija Luokassani" 2000-2002 (Opetushallituksen rahoittama hanke).
 • Luennoitsijana lukuisissa muissa erityisopetuksen täydennyskoulutuksissa ja ratsastusterapiakoulutuksessa, sekä järjestänyt ertyisliikunnan koulutuskokonaisuuksia (esimerkiksi yli kymmenen vuotta Kisakallion Urheiluopiston opiskelijoille).
 • Opettanut ja luennoinut Oregon State University:ssä aiheina mm. terveystieto, erityisliikunta, CP-vammaisuus, vaikeavammaisten liikunta, moniammatillinen yhteistyö erityisliikunnan opetuksessa.
 • Suunnitellut kuntouttavia vesivoimistelu- ja liikuntaohjelmia mm. vaikeista selkävaivoista ja nivelrikosta kärsiville henkilöille (Oregon State University).
 • Ollut asiantuntijana "Koululiikuntaa kaikille" (Heikinaro-Johansson & Kolkka) sekä "Uusi Erityisliikunta" (Mälkiä & Rintala) kirjojen tekovaiheessa.
 • Tehnyt. 2008-2010 päätoimista konsultointityötä (mm. erityisliikunnan järjestäminen ja motoristen taitojen opetus, kuntoutus) Keskuspuiston Ammattiopiston opiskelijahuollossa, valmentavan koulutuksen 25 toimipisteessä, ja 2010 -2013 liikunnanopettajana erityisopiskelijoille ammattitutkintopuolella.
 • Asiakkaina on ollut: lapsia, nuoria ja aikuisia joilla on liikuntavamma tai kehitysvamma; päihde- ja mielenterveystaustaisia tai muusta syystä syrjäytymisvaarassa olevia opiskelijoita (myös maahanmuuttajaryhmiä); ADHD-lapsia ja -nuoria, autistisia ja asperger-nuoria, sekä myös näkövammaisia opiskelijoita.
 • Suomen Ratsastusterapeutit ry:n tutkimusasiantuntija.
 • Tieteellinen julkaisu omasta tutkimuksesta:

  Honkavaara, M. & Rintala, P (2010). The influence of short term intensive hippotherapy on gait in children with cerebral palsy. European Journal of Adapted Physical Activity, 3(2), 29-36